Lakberendezés webshop, vintage lakberendezés - Skandi Trend


ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
(A szerződés nyelve: Magyar)
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SKANDI Trend Kft. (székhelye: 2040 Budaörs,Thököly utca 3.; cégjegyzékszám: 13-09-144399; adószáma: 23147245-2-13;közösségi adószám: HU23147245  elérhetőségek: ( info@skanditrend.hu,+3620/396-6435); továbbiakban Szolgáltató) és a SKANDI Trend Kft. általnyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 
1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, a mely a www.skanditrend.hu weboldalon (a továbbiakban:Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: SKANDI Tend Onlineáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felekközött jön létre. A SKANDI Trend Online áruházban történő vásárlást azelektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló   2001. évi CVIII.Törvény („Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésrekerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.
 
1.2 A SKANDI Trend Onlineáruházban történő vásárlás az elektronikus úton leadott megrendeléssellehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és a jelen szerződéselfogadásával
 
1.3 A SKANDI Trend Online áruházszolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalonérvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnekismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Továbbá regisztráció nélkül, azÁSZF-ben foglaltak elfogadásával.
 
1.4 A megrendelés leadása csak az ÁSZF elfogadásával érvényes. A Szolgáltató weboldalán az Ügyfél által leadott rendelés csak az ÁSZF elfogadásával lehetséges. Az elküldött rendelés szerződésnek minősül. Az Ügyfél a megrendelt termékeket a kiszállításig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve lemondhatja. Erre a szolgáltató általmegadott elérhetőségeken, telefonon és elektronikus levélben van lehetőség, az Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt.
 
1.5 Ügyfélszolgálat:
SKANDI Trend Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye:2040 Budaörs, Templom tér 7.
Ügyfélszolgálat nyitvatartásiideje: (hétköznapokon a nyitva tartási időben 1.6-os pont)
Telefon: +3620/227-0173
Internet cím: www.skanditrend.hu
E-mail:   info@skanditrend.hu
 
1.6 Üzlet adatai:
SKANDI Trend Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Templom tér 7.
Üzlet nyitva tartása:

                Hétfő:10.00 – 15.30
                Kedd:10.00 – 15.30
                Szerda:10.00 – 15.30
                Csütörtök:10.00 – 15.30
                Péntek:10.00 – 15.30
                Szombat: 10.00 - 13.00
                Vasárnap:ZÁRVA
 
Telefon: +3620/227-0173, +3670/511-6631
Email: info@skanditrend.hu
 
 
2. Regisztráció
 
2.1 A Főoldalon találhatóRegisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sora regisztrációra. Mielőtt az adatlap megjelenne, ki kell választania, hogymagánszemélyként vagy cégként kíván regisztrálni. Utóbbit kizárólag azonÜgyfelek vehetik igénybe, akik adószámmal rendelkeznek.
 
2.2 A Szolgáltatót az Ügyféláltal tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállításikésedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nemterheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha azÜgyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem aSzolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.  A hibásan rögzítettadatok megváltoztatására bejelentkezés után, az adatmódosítás menüpontban vanlehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálatitelefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön (info@skanditrend.hu) vanlehetőség.
 
3. Megrendelés
 
3.1 A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait,jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikknevéből, illetve leírásából, valamint egyes esetekben a mellékelt használatiutasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az termékkelkapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel állrendelkezésére, az ügyfelfogadási időben. A Szolgáltató weboldalánmegjelenített termék fotó, fotók csak illusztráció és eltérhetnek a valóságtól.Az általunk forgalmazott termékek - ahol ezt a jogszabályok előírják -használati utasítását a termékhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná készhez azáruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az áruthasználatba veszi - jelezze ügyfélszolgálatunknál és pótoljuk. Amennyiben aWebáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával,használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél többinformációra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynekadatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.
 
3.2 A vételár mindig akiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve,az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazzaa kiszállítás költségét.
 
3.3 A Weboldalról megrendelhetőtermékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy amódosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítása már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyibena Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére,különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosanelfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miattmegjelenő „0" Ft-os vagy '1' Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles aterméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történőszállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
3.4 A megrendelést a Szolgáltatóweboldalán keresztül nem csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el,ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltiés az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. (Ha az Ügyfél valamely mezőthibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) ASzolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelésiadatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
3.5 Az Ügyfél a megrendelésleadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadjaés magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
3.6 Szolgáltató az Ügyfél vételiajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére avásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolásaz ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg,akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bármineműkötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 
3.7 Abban az esetben, amennyibena rendelést Szolgáltató mégsem tudja a rendelésben feltüntetett mennyiségbenteljesíteni, úgy Szolgáltató módosítja a rendelésben szereplő tételekmennyiségét az elérhető mennyiségre és erről Ügyfelet e-mailben és/vagytelefonon értesíti. Az így módosított rendelés mindaddig nem lép érvénybe, mígÜgyfél az erről a változásról kapott e-mailt vissza nem igazolja. AmennyibenÜgyfél a módosításra 48 órán belül nem reagál, a rendelését töröljük. Avisszaigazolt rendelést a következő 2 munkanapon belül Ügyfél részérekiszállíttatjuk, amennyiben a rendeléskor ezt a lehetőséget választotta.
 
4 Szállítási és fizetésifeltételek
 
4.1 A Szolgáltató a megrendeltárut igény szerint díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagyszállítmányozó cég/csomagküldő cég igénybevételével, ha az adott megrendelésbruttó értéke eléri a 15000 (tizenötezer) forint összeget. A bruttó 15000 forint összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén afuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésrekerül. Ha az Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a bruttó 15000 forint értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes.Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltatóvisszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja amegrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. ASzolgáltató a szállítási díj változásának jogát fenntartja azzal, hogy amódosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítása már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű, nagy súlyú,extra csomagolást igénylő termékek kiszállítása értékhatártól függetlenülminden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállításnem igényelhető!
 
4.2 A Szolgáltató a rendelésteljesíthetőségét követően a rendelést a lehető leghamarabb, de maximum 14munkanapon belül kiszállítja/kiszállíttatja. A jelen pontban írt szállításihatáridők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, atényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásbanszerepel. Az Ib Laursen, Madam Stoltz, Maileg, La Finesse, Krasilnikoff,Bloomingville, Hübsch és/vagy azoknak a gyártók termékei ahol az fel vantüntetve, a szállítási idejő 2 - 3 hét, maximum 30 munkanap.
 
4.3 Az Ügyfél termékmegrendelésesetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni éshiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követőenhiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjábanelfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatoskifogásokat, kérjük, még a szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételéveldokumentáljon.
 
4.4 A megrendelt terméket - azÜgyfél előzetes jelzése alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltatótelephelyén: 2040 Budaörs, Templom tér 7. sz. Alatt, az üzlet nyitva tartásiidejében. Az üzlet nyitva tartása az 1.6.-os pontban olvasható.
 
4.5 A Weboldalon megrendeltszolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelésivisszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
 
 
5. Elállás joga, módja,következményei
 
5.1. Afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésénekjoga, visszaküldési garancia) illeti meg. Az Ügyfél 14 munkanapon belül indokolás nélkülelállni az üzlethelyiségen kívül kötött és a  távollévők között kötöttszerződés esetén. Hasonlóképpen, ha a  szolgáltatás nyújtására irányulószerződés esetén a  szerződés teljesítése megkezdődött, Ügyfél jogosult 14napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Ha a Vásárló elállási/felmondásijogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatátköteles eljuttatni (például telefonon, postán, vagy elektronikus úton küldöttlevél útján) az alábbi címre:
SKANDI Trend Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Thököly utca 3.
Telefon: +3620/227-0173, +3670/511-6631
Email: info@skanditrend.hu
A Szolgáltató elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
 
5.2. Az elállás/felmondás joghatásai
Ha az Ügyfél eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az  Ügyfél elállásinyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltatóvisszatéríti az  Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,ideértve a  fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltatónakfelkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módotválasztott.) A  visszatérítés során az  eredeti ügylet soránalkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha azÜgyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásátadja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyentöbbletköltség nem terheli.
 
5.3. Fogyasztó kötelezettségei
Elállás eseténa visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg amegrendelt termékeket az Ügyfél vissza nem szolgáltatta. 
Az Ügyfél köteles a Szolgáltatószámára a  terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállásinyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni.A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előttelküldi a terméket.
 A termék visszaküldésénekközvetlen költségét az Ügyfelet viseli.
 
5.4. Tudnivalók 
Szolgáltatás nyújtására irányulószerződés a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Termék adásvételére irányulószerződés attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen azÜgyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadikszemély a terméket átveszi.
Több termék szolgáltatásakor aszerződés attól a  naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen azÜgyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadikszemély az utolsó termék átveszi.
Több tételből vagy darabból állótermék szolgáltatásakor a szerződés akkor jár le, amikor az Ügyfél vagyaz Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személyaz  utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Az Ügyfél a Szolgáltató által azüzletben és/vagy a Szolgáltató webáruházában megrendelt terméket, vagytermékeket kipróbálhatja, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy a termékalkalmas a rendeltetésszerű használatára és megfelel az Ügyfél használaticéljainak teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálásanem vezet az elállás jogunk elvesztéséhez. Amennyiben a termék, vagy termékekezen felül is használatban maradnak, akkor a termék, vagy termékek abból fakadóértékcsökkenésért az Ügyfél felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.
 5.5. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fentifeltételeknek, a SKANDI Trend Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy avételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomagátvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.
 
6 Garancia, szavatosság
 
6.1 A jótállásra és aszavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. éviIV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezőjótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkorhatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet avásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. Akereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibátfelülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nemrendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőtterheli.
 
7 Hűségprogram
 
A SKANDI Trend Kft. nagyra értékeli azokat azügyfeleit, akik rendszeresen vásárolnak a weboldalról. Minden regisztráltvevőnknek készítettünk egy különleges HŰSÉGPROGRAMOT, amellyel az Ővásárlásukat megjutalmazzuk. A regisztráció után a vásárlók bónuszpontokat kaphatnak.
 
Minden 2.500 Ft értékű vásárlás után 1 bónuszpontot kap a vásárló!
 
A vevő a bejelentkezés után a saját profiljábannézheti meg az aktuális pontjainak számát. Minden vásárlás után a pontokat arendszer automatikusan hozzáadja a többihez. A meghatározott limit elérése utánjogosult a jutalmat felhasználni. Erről e-mailben értesítjük a felhasználót aregisztrációnál megadott e-mail címen.
 
A kedvezmények az akciós termékekre nemvonatkoznak.
 
További információkat aweboldalunkon a  hűségprogram  menüpont alatt talál.
 
 8 Egyebek
 
8.1 A SKANDI Trend Onlineáruházban működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használatanem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbióvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal,telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon valóvásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszakikorlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségekelfogadását.

 

8.2 A Szolgáltató nem felelőssemmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.
·        Működési hiba az internetes hálózatban, amimegakadályozza a webshop akadálytalan működését és a vásárlást.
·        Meghibásodás, bármely vételi eszközben akommunikációs vonalakon
·        Bármely levél és adat elvesztése, függetlenülattól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett
Az Ügyfélt terheli a számítógépe,illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
8.3 A Szolgáltató az Ügyfél általrendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelésteljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbibizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félneknem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltatóalvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainakkezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatoknyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseiszerint jár el.
 
8.4 A Szolgáltató bármikorjogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítása Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
8.5 A szerződő Felek mindentelkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalásokútján rendezzék.
 
 
Budaörs, 2015. Március 23.