ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 
Üdvözöljük a SKANDI Trend Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a www.skanditrend.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: „Ügyfél”, a Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”) általi használatának feltételeit.

 

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken http://skanditrend.hu/adatvedelmi-tajekoztato keresztül.

 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A Szolgáltató Honlapján feltűntetett árak Forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

                               

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Ügyfél a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

 1.        A SZOLGÁLTATÓ

 

Név:     SKANDI Trend Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:2040 Budaörs, Hegyalja utca 18.
Levelezési cím:2040 Budaörs, Hegyalja utca 18.
Üzlethelyiség címe: 2040 Budaörs, Hegyalja utca 16.
Ügyfélszolgálat címe:  2040 Budaörs, Hegyalja utca 16.
Képviselő neve:   Pleván Zsófia
Cégjegyzékszám:Cg. 13-09-144399
Bejegyző Bíróság neve: Pest Megyei Cégbíróság
Adószám:    23147245-2-13 
Közösségi adószám:HU23147245

Számlavezető pénzintézet:  UniCredit Bank
Számlaszám: 10918001-00000080-27660005
IBAN számlaszám: HU35 1091 8001 0000 0080 2766 0005                 
E-mail cím:  skandi@skanditrend.hu
Telefonszám:+36705116631

      

 

Üzlet nyitva tartása:

.

Üzlet címe: Budaörs, Hegyalja u. 16.

A Skandi Trend budaörsi üzlete minden évben június 15-től nyári nyitva tartással várja a vásárlókat! A csomagok feladása zavartalan egész nyáron! A nyári szabadsáolás miatti üzletbezárásról minden esetben külön tájékoztatjuk a vásárlókat!

.

Nyitvatartás:

Hétfő: zárva

Kedd: 10.00-15.30 óra

Szerda: 10.00-15.30 óra

Csütörtök: 10.00-15.30 óra

Péntek: zárva

Szombat: 10.00-13.00 óra ( Nyáron június 15-től szombatonként ZÁRVA tartunk)

Vasárnap: zárva 

.

A hét többi napján (hétfő,péntek) telefonos egyeztetés szükséges!!!

.

Telefon:0670/5116631

            

 1.        FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

2.1. Felelősség

 

Ügyfél a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

Az Ügyfelek által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfélt terheli a felelősség.

 

Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Szolgáltató és Ügyfél között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha az Ügyfél törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli az Ügyfél regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Ügyfele a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Ügyfélnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.skanditrend.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

A Szolgáltatás igénybevételével Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

.

 1.       REGISZTRÁCIÓ

 

3.1. Regisztrációs kötelezettség

 

A Honlapon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban az Ügyfél regisztráció nélkül is köteles betartani jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket. Az Ügyfél továbbá a megrendelés teljesítéséhez köteles megadni azon adatait, mely a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítéséhez – így különösen a Honlapon keresztül megrendelt termék kiszállításához – elengedhetetlenül szükséges.

 

3.2. Regisztráció menete

 

A Honlapon történő regisztráció nem feltétele a Honlapon történő vásárlásnak, azonban az nagymértékben megkönnyíti a vásárlás menetét.

Az Ügyfél regisztrálni a Holnap főoldalának jobb felső sarkában található „Regisztráció” menüpontra kattintást követően megjelenő adatlap értelemszerű kitöltésével tud, ahol a következő személyes illetve számlázási adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 

-                      Vezetéknév

-                      Keresztnév

-                      Email cím

-                      Telefonszám

-                      Cím (város, irányítószám, utca név, házszám)

-                      Üzleti Ügyfél esetén cégnév és adószám 

 

Az érvényes regisztráció leadásához továbbá az Ügyfélnek szükséges megadnia az általa választott jelszavát is.

 

Nem kötelező jelleggel az Ügyfél a fax számát is megadhatja a Szolgáltató részére.

 

Amennyiben az Ügyfél rendelkezik már érvényes regisztrációval, úgy lehetősége van az adatlap bal oldalán elhelyezett „Belépés” gombra kattintva bejelentkezni.

Amennyiben az Ügyfél elfelejtette jelszavát, úgy a regisztrációs adatlap bal oldalán elhelyezett „Elfelejtett jelszó” gombra kattintva jelszó emlékeztetőt tud küldeni a regisztrációkor megadott e-mailcímére.

Az Ügyfélnek továbbá a regisztrációs felületen lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére. 

Az Ügyfélnek az érvényes regisztrációhoz szükséges elfogadnia a Szolgáltató jelen ÁSZF-jét az adatlap alján elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával.

 

Az Ügyfél az adatlap alján található „Tovább” gombra kattintva küldheti el regisztrációs igényét. A regisztráció sikerességéről a Szolgáltató e-mailben értesíti az Ügyfelet.
Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az skandi@skanditrend.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél regisztráció során megadott adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Az Ügyfél a regisztráció során hibásan/tévesen megadott adatokat megváltoztatni a bejelentkezést követően, a Honlap főoldalának bal felső sarkában található „Fiókom” gombra kattintást követően tudja.

 

 1.        MEGRENDELÉS

 

4.1. Megrendelés menete

 

Az Ügyfél a termékek között a Honlap tetején található menüpontokra – melyek meghatározott szempontok szerint csoportosítják azokat – kattintását követően böngészhet. Az Ügyfél a vásárolni kívánt áru lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasítást, valamint a termék árát az árucikkeket összesítő oldalon található rövid tájékoztatóból, illetve a konkrét árucikkre kattintva az árucikk mellett/alatt található leírásból ismerheti meg részletesen.  Ha a vásárlás előtt az termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére, az ügyfelfogadási időben.

 

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltűntetésre a Honlapon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy '1' Ft-os árra), úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

A Honlapon megjelenített termék fotók csak illusztrációk és eltérhetnek a valóságtól. A Szolgáltató által forgalmazott termékek - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a termékhez mellékeljük. Amennyiben a kiszállításkor nem kapná készhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, melyet a Szolgáltató haladéktalanul pótol.

 

Az Ügyfél a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületeken található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába. Ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

A kosárba helyezést követően megjelenő felugró ablak tájékoztatja az Ügyfelet a sikeres kosárba helyezésről. Az Ügyfél ezen a felületen választása szerint folytathatja a vásárlást a „Tovább vásárolok” gombra kattintva, vagy ellenőrizheti a kosarának tartalmát a „Kosár” gombra kattintva. 

Az Ügyfél a kosarának tartamát, illetve a kosárba helyezett termékek listáját a Honlap bal felső sarkában található a „Kosár” ikonra kattintva is ellenőrizni tudja. A „Kosár” ikon mellett továbbá egy összegző felületen láthatja a megrendelt termékek darabszámát, valamint a megrendelni kívánt termékek összértékét.

A „Kosár” ikonra kattintást követően egy összegző felületen a Szolgáltató összegzi az Ügyfél számára az általa megrendelni kívánt termékek listáját, azok árát, valamint azok darabszámát. Az összegző táblázat felett továbbá a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelés összegétől függően a szállítás ingyenes-e vagy mekkora összegű megrendelés szükséges még a termék ingyenes kiszállításához.

Ezen a felületen az Ügyfél még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, valamint frissítheti a darabszámot a „Frissítés” gombra kattintva.

Az összegző felület alján elhelyezetett „Vásárlás folyatása” gombra kattintva az Ügyfélnek lehetősége van a Honlapon történő további böngészésre.

Amennyiben az Ügyfél rendelkezik a Szolgáltató által adott kuponnal, úgy azt ezen a felületen, a kupon kód megadását követően a „Kupon beváltása” gombra kattintva válthatja be.

Amennyiben az Ügyfél nem kíván tovább válogatni a termékek között, a „Fizetés" gombra kattintással folytathatja a megrendelés folyamatát. A „Fizetés" gombra kattintást követően megjelenő felületen a regisztrált Ügyfelek számára automatikusan kitöltésre kerülnek a személyes illetve szállítási adatok, míg a nem regisztrált Ügyfelek ezen a felületen keresztül adhatják meg a szállításhoz, illetve a számlázáshoz szükséges adatokat az adatlap értelemszerű kitöltésével. Amennyiben a regisztrált Ügyfél a regisztráció során megadott adatoktól eltérő adatokat kíván megadni, vagy eltérő címre kívánja a terméket kiszállítatni, úgy ezen a felületen lehetősége van a személyes adatinak, illetve szállítás adatainak módosítására.

Az Ügyfél ezen a felületen tudja kiválasztani a számára kedvező fizetési, illetve szállítási módot is. Az Ügyfél a „Megjegyzés a megrendeléshez” felület alatt található mezőben megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez, mely a szállítás feltételeit megkönnyítheti.

Az Ügyfél a kosarának tartamához az adatlap bal felső sarkában található folyamatábrában található kosár felületre kattintatást követően térhet vissza.

Ha választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor az „Elolvastam és megértettem, hogy a megrendelésem fizetési kötelezettséggel jár, megrendelésemmel elfogadom az áruház ÁSZF-jét”  felirat mellett található jelölőnégyzet kipipálását követően a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva tudja véglegesen elküldeni megrendelését a Szolgáltató részére.

 Az Ügyfél az általa leadott, de még ki nem szállított megrendeléseit ellenőrizheti a Honlap bal felső sarkában található „Fiókom” gombra kattintást követően a „Rendeléseim” feliratra kattintást követően.

 

4.2. Adatbeviteli hibák javítása

 

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (pl. a Belépési adatok, jelszó módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 

4.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

Az Ügyfél által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön (skandi@skanditrend.hu) van lehetőség.

 

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Ügyfél között.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 
 Abban az esetben, amennyiben a rendelést Szolgáltató mégsem tudja a rendelésben feltüntetett mennyiségben teljesíteni, úgy Szolgáltató módosítja a rendelésben szereplő tételek mennyiségét az elérhető mennyiségre és erről Ügyfelet e-mailben és/vagy telefonon értesíti. Az így módosított rendelés mindaddig nem lép érvénybe, míg Ügyfél az erről a változásról kapott e-mailt vissza nem igazolja. Amennyiben Ügyfél a módosításra 48 órán belül nem reagál, a rendelés törölésre kerül.

 

Az Ügyfél a megrendelt termékeket a kiszállításig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve lemondhatja. Erre a szolgáltató által megadott elérhetőségeken, telefonon és elektronikus levélben van lehetőség, az Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt.

 

4.4. Fizetés

 

Készpénzben az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén az Ügyfél a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére az Ügyfél a fizetést követően jogosult.

 

- Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel. A csomagpontos átvétel esetén a DPD csomagpontokon csak bankkártyás fizetési mód lehetséges. Az utánvétes fizetési mód esetén a szállítási költségen kívül felszámoljuk minden csomag esetén az utánvét díját is. Az utánvét díja csomagonként bruttó 300 Ft. Tehát házhozszállítás esetén, utánvétes fizetési mód választással a szállítási költség:  1990 Ft+300 Ft. Összesen: 2290 Ft. Csomagpontos átvétel esetén utánvétes fizetési mód választással a szállítási költség:  1490 Ft+300 Ft. Összesen: 1790 Ft.

 

- Előre utalás bankszámlára: az Ügyfél a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Uniredit Bank NyRt.- nél vezetett 10918001-00000080-27660005 számú bankszámlára banki átutalás útján. A rendelés beérkezése után a Szolgáltató a számlát kiállítja, majd elküldi e-mailon Megrendelő számára. A megrendelő a számlán található végösszeget kell hogy átutalja. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén az Ügyfél a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

.

- Bankkártyás fizetés – azonnali fizetés a Stripe Szolgáltatón keresztül.

 

4.5. Számla

 

Szolgáltató a szamlazz.hu oldal segítségével állítja ki a rendelések számláit. A számlát minden esetben online, a megrendelés során megadott e-mail címre küldjük ki. Kinyomtatott számlát csak külön kérésre mellékelünk a csomag mellé. 

 

4.6. Szállítás

 

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a DPD Hungary Kft futárszolgálattal történik az online rendelés során az Ügyfél  által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben az Ügyfél ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban az Ügyfél biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

.

A szállítási mód esetében lehetőség van csomagpontos átvétel kiválasztására is. Az átvétel a DPD csomagpontjain történik. A csomagpontos átvétel kiválasztása esetén két fizetési módra van lehetőség: banki átutalás és bankkártyás fizetésre. A rendelés folyamatában a szállítási mód kiválasztásánál, ha a DPD csomagpontot választja valaki - a következő linken (https://www.dpd.com/hu/hu/pickup-csomagpont/csomagpont-kereso/ki kell választania, hogy az ország melyik csomagpontjára kéri  csomagját. A kiválasztott csomagpontot - a rendelési folyamatban - az üzenet mezőbe kell beírni. 

 

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld az Ügyfél részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt, melyet a DPD Hungary Kft diszpécserszolgálati telefonszámán tehet meg.

 

DPD Hungary Kft. futárszolgálat telefonszáma: +3615016200

 

Amennyiben az Ügyfél a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik az Ügyfél  által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a DPD Hungary Kft futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével az Ügyfélnek lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

 

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – az Ügyfélnek felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha az Ügyfél a megrendelés ellenértékét bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

 

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően az Ügyfél a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

 

Ha az Ügyfél sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

4.7. Szállítási költségek

 

A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre Szállítás és fizetés kattintva tájékozódhat az Ügyfél, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

 

A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég/csomagküldő cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a 30 ezer (harmincezer) forint összeget. A bruttó 30 ezer forint összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha az Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a bruttó 30 ezer forint értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű, nagy súlyú, extra csomagolást igénylő termékek kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető!

 

4.8. Szállítási határidő

 

A megrendelés kiszállításának határideje 3-5 munkanap.

 

Nagyon fontos, hogy a Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

 

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a)       a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b)      a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

4.9. Személyes átvétel

 

Az Ügyfél a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató 2040 Budaörs, Hegyalja utca 16 sz. alatt található üzlethelyiségében. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti az ügyfelet. A személyes átvételre 

A Skandi Trend budaörsi üzlete június 15-től új nyári nyitva tartással várja a vásárlókat! A csomagok feladása zavartalan egész nyáron! Az üzlet a nyár folyamán július 1-15. között szabadság miatt zárva lesz. 

Nyitvatartás:

Hétfő: zárva

Kedd: 10.00-15.30 óra

Szerda: 10.00-15.30 óra

Csütörtök: 10.00-15.30 óra

Péntek: zárva

Szombat: 10.00-13.00 óra ( Nyáron június 15-től szombatonként ZÁRVA tartunk)

Vasárnap: zárva 

A hét többi napján (hétfő,péntek) telefonos egyeztetés szükséges!!!

Telefon:0670/5116631

között kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette az ügyfelet arról, hogy megrendelése átvehető.

.

4.10 Előrendelhető termékek

.

ELŐRENDELHETŐ TERMÉKEK - Olyan termékek, amelyek jelenleg nincsenek raktáron, de előrendelhetőek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék mellett feltüntetett érkezési időpontok csak becslések és változhatnak. Az esetleges változásokról minden esetben értesítjük Önt, amint és amikor azok felmerülnek. 

.

Az előrendelés a megrendelés előzetes leadását jelenti. Fizetési kötelezettség a termék beérkezése és annak megrendelő számára való kiküldése után történik. Előrendelés esetén választható fizetési opciók: utánvét és banki átutalás.

.

Ha a megrendelés raktáron lévő és előrendelhető tételekből áll, a megrendelést akkor szállítjuk ki, ha az összes tétel rendelkezésre áll. Ezért kérjük, ellenőrizze, hogy elégedett-e a becsült szállítási határidőkkel. Ha egy raktáron lévő terméket hamarabb szeretne megkapni, kérjük, rendelje meg külön. Bármilyen kérdéssel forduljon hozzánk bizalommal: skandi@skanditrend.hu

.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy elolvasta és megértette az itt leírt összes feltételt, mielőtt elküldi megrendelését.

.

Miután megkapta az "előrendelt" terméket, visszatérítési szabályzatunk érvényes.

.

Előrendelhető termékekre is az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

.

.

 1.        ELÁLLÁSI JOG

 

5.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a)       a terméknek,

b)      több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken http://skanditrend.hu/elallasi-nyilatkozat keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

               

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

.

A rendeléstől való elállás feltételei:

Az áru átvételét követő 14 naptári napon belül lehetőség van az indoklás nélkül elállásra a vásárlástól. Ennek feltétele: a termék eredeti, sértetlen állapotban, hiánytalan és hibátlan visszaküldése  – lehetőség szerint az eredeti csomagolásban (törékeny áru esetén buborékfóliás csomagolásban!).  Amennyiben a visszaküldés során – a nem megfelelő csomagolás miatt megsérül a termék, akkor ebben az esetben nincs mód cserére vagy az ár visszatérítésére. Amennyiben a termék sérülten érkezik meg a vevőhöz – a vevő a sérülés tényét - a csomag átvételétől számítva 48 órán belül köteles jelezni a webáruház felé a skandi@skanditrend.hu e-mail címen - szállítás során keletkezett sérülésről és a csomagolásról készült fotók mellékletével kiegészítve. Sérült termék esetén csak abban az esetben tudunk pénzvisszafizetést biztosítani, ha a sérülés tényéről a vevő a csomag átvételét követően 48 órán belül értesíti a webáruházat. 

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

5.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

 

a)       olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

b)      olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak;

 

c)       romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

d)      olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

e)      olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

 1.        SZAVATOSSÁG

 

6.1. Kellékszavatosság

 

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

6.2. Termékszavatosság

                                                                                                                                                        

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

-          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

6.3. Jótállás

 

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

A Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást biztosít, melynek időtartama minden esetben a termék mellett feltüntetésre kerül

 

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

Szavatossági igényeit az Ügyfél érvényesítheti:

 

Név: Skandi Trend Kft

Cím: 2040 Budaörs Hegyalja utca 18.

E-mail:  info@skanditrend.hu
 

 1.        JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti az ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken, szóbeli panasz esetén az üzlet nyitvatartási idejében. 

 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 

-          személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

-          telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

 

Cím:                      1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefon/ Fax:    (+36-1) 269-0703

E-mail:                 pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím:       www.panaszrendezes.hu

 

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni és az Ügyféllel együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

 

 1.               Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

 1.               Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

 

 1.               Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

 

 1.               Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

 1.               Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

 

 1.               Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 1.               Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 

 1.               Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

 1.               Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

 

 1.            Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

 

 1.            Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 

 1.            Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

 1.            Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

 1.            Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

 1.            Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

 1.            Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

 1.            Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

 1.            Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

 

 1.            Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 

 1.        AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfelek Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az Ügyféllel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

 1.        REGISZTRÁCIÓS KEDVEZMÉNY

 

A Skandi Trend webáruházban való regisztráció során, azok a vásárlók, akik a regisztrációval egy időben feliratkoznak a Skandi Trend hírlevelére is - kapnak egy 1500 Ft értékű kuponkódot a regisztrációs válaszlevelükben, amit az első vásárlásuk során tudnak érvényesíteni. Az ajándékkupon min.25.000 Ft értékű vásárlástól beváltható a rendelés folyamatában, a kosár funkcióban - a promóciós kód megadása mezőben. A kedvezményt a rendszer a vásárlás végösszegéből vonja le. A kedvezményes kuponkód a téli és a nyári vásár alatt nem érvényesíthető!

.
.

 10.   TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ügyfél birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.07.19.

.

Az elállási nyilatkozat letölthető: 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

 

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

 

Vállalkozás adatai

 

Név: Skandi Trend Kft

Székhely: 2040 Budaörs, Hegyalja utca 18.

Levelezési Cím: 2040 Budaörs, Hegyalja utca 16.

Email cím: skandi@skanditrend.hu

Telefonszám: +3670/511-6631

 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére / az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 1. Kérjük, töltse ki nyomtatott nagybetűkkel ezt a nyomtatványt.
  .
 2. A terméket az eredeti (buborékfólia) csomagolásba  visszarakva küldje vissza a fogyasztó. A csomagba tegye be ennek a kitöltött visszáru nyomtatványnak az eredeti példányát, és a számla másolatát, majd bármilyen csomagküldő szolgálatnál csomagként adja fel a következő címre vagy hozza be személyesen a budaörsi üzletünkbe. Igény esetén - a fogyasztó kérheti a csomag visszárús kezelését is - de ebben az esetben is a szállítási költséget neki kell állnia. A visszárú intézéséhez vegye fel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken velünk. 
  .
  Név: Skandi Trend Kft
  Székhely: 2040 Budaörs, Hegyalja u. 18.
  Üzlet címe: 2040 Budaörs, Hegyalja u. 16.
  Email cím: skandi@skanditrend.hu
  Telefonszám: +3670/511-6631

Név: ...............................................................................................................................................................................................

Cím: ................................................................................................................................................................................................

Telefonszám: ................................................................................................................................................................................

Megrendelés száma:   .................................................................................................................................................................

Bankszámla száma (pénz visszafizetés igénylése esetén kell kitölteni)

...................................................................................................................................................................................................

Az áru visszaküldésének oka: ....................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................


 

…………………………………….                                                   ……………………………………………
Dátum                                                                                         Aláírás

 .

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

 

Az Ügyfél a SKANDI Trend Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Használt dolog esetén ez a határidő X év/hónap, de legfeljebb egy év.

 

Az Ügyfél – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

 

Ügyfél közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján Szolgáltató nem köteles Ügyfél kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén Ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

2. Termékszavatosság

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Ügyfél a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ügyfél  a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Ugyanazon hiba miatt az Ügyfél kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Ügyfél a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Budaörs, 2023.01.31.